Zarząd Koła

Prezes

Joanna Rymko

Studentka trzeciego roku fizyki technicznej (specjalność fizyka medyczna) na Wydziale Fizyki. Obecnie pracuje nad swoją pracą inżynierską dotyczącą tworzenia danych zastępczych wykorzystywanych w fizyce układów złożonych.

 
 
 

 

Wiceprezes

inż. Anna Perka

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich (fizyka medyczna), w trakcie wykonywania swojej pracy magisterskiej związanej z analizą sygnału EKG w 12-odprowadzeniowym zapisie holterowskim.