Kurs MATLABA 1

W kwietniu w roku 2016 odbył się cykl spotkań w ramach kursu podstaw środowiska Matlab w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT) prowadzony przez naszych doktorantów: Mateusza Solińskiego oraz Katarzynę Stępień dla członków naszego koła i sympatyków. Były to trzy kilkugodzinne spotkania, które pozwoliły nam zapoznać się z praktykami programistycznymi wykorzystywanymi w Matlabie. Na pierwszych zajęciach poznaliśmy interfejs Matlaba, dowiedzieliśmy się jak importować/eksportować dane a także zaznajomiliśmy się z technikami wyświetlania wyników (graficznych i tekstowych). Na kolejnym spotkaniu przedstawione zostały wbudowane funkcje Matlaba, podstawy wektoryzacji oraz operacje na macierzach. Podczas ostatnich zajęć nauczyliśmy się pisać własne funkcje oraz wczytywać wiele plików na raz. Dla utrwalenia wiadomości przyswojonych na kursie prowadzący przygotowali dla uczestników prace domowe.

Kwietniowy kurs Matlaba był pierwszym tego typu przedsięwzięciem zaprojektowanym dla członków naszego koła, lecz na pewno nie ostatnim. Myślimy, że dzielenie się swoją wiedzą w wewnętrznym gronie i nie tylko jest świetną okazją do wymiany umiejętności i szerzenia praktycznej wiedzy.

Kurs Matlaba 1: Myślimy intensywnie
Kurs Matlaba 1: Nasz prowadzący, Mateusz Soliński

Kurs Matlaba 1: Zajęcia odbyły się w CZIiTT PW

 

<< Wróć do listy wydarzeń