Deficyt tętna

Czym jest tętno?

Przy każdym skurczu serca krew gwałtownie wyrzucana jest do aorty co powoduje, że światło tętnic rozszerza się pod wpływem nacisku. Fale ciśnienia rozchodzą po wszystkich tętnicach, a najlepiej wyczuwalne są w okolicy nadgarstka. Każda fala tętna (puls) związana jest z jednym cyklem pracy serca (jeden skurcz). Wyznaczenie tętna pozwala określić, ile razy na minutę serce uległo skurczowi.Co to jest deficyt tętna?

Jako, że pojęcie to nie jest dostępne jako hasło na wikipedii, postaramy się przybliżyć nieco to zagadnienie. Jest to sytuacja, kiedy liczba skurczów serca nie jest równa liczbie fal tętna. Takie zaburzenie występuje przy arytmii zwanej migotaniem przedsionków, a także przy dodatkowych pobudzeniach komorowych. Aby móc stwierdzić występowanie deficytu tętna należy jednocześnie wykonać pomiar EKG oraz pomiar fali tętna na obwodzie dystalnym (z reguły na kończynie górnej).

Projekt deficyt tętna: przedsięwzięcie trzech kół naukowych

Dotychczasowo na rynku nie istnieje aparatura do ciągłego pomiaru deficytu tętna. Obecne pomiary polegają na wykonaniu przez lekarza badania fizykalnego lub z wykorzystaniem punktowego pomiaru. Taka sytuacja pozostawia pole do popisu dla inżynierów, dlatego też rozpoczęliśmy działania nad tym projektem wraz z Kołem Naukowym Aparatury Biomedycznej z Wydziału Mechatroniki PW. Wsparciem merytorycznym oraz umożliwiającym wykonanie badań klinicznych jest Koło Lekarskie przy Szpitalu MSW.

Hardware

Za wykonanie urządzenia do pomiaru deficytu tętna odpowiedzialny jest zespół z Koła Naukowego Aparatury Biomedycznej, któremu przewodniczy Małgorzata Kwasowiec. Prototyp urządzenia wykonany jest przy wykorzystaniu platformy Arduino, a domyślnie będzie to oryginalna konstrukcja o lepszej jakości działania.

Software

Za wykonanie oprogramowania do detekcji poszczególnych skurczów serca oraz fal tętna odpowiedzialni jesteśmy my, czyli Koło Pomiarów Biofizycznych BioS. Koordynatorami projektu są: Mateusz Soliński oraz Anna Perka. Osoby wchodzące w skład zespołu pracującego obecnie nad projektem to: Artur Zarzecki, Magdalena Śmieszek oraz Zuzanna Puzio.

 

Podmiotem umożliwiającym wcielenie naszego projektu w życie jest Koło Lekarskie przy Szpitalu MSW. Przy ich pomocy wykonamy badanie kliniczne, które pozwoli nam ocenić przydatność i prawidłowość działania naszego urządzenia i oprogramowania.

 

Dążymy do tego aby nasze urządzenie dawało jak najlepsze wyniki pomiarów oraz aby było wygodne w zastosowaniu dla pacjenta. Naszym celem jest nie tylko pomiar tych dwóch parametrów fizjologicznych, ale również analiza, czym również zajmie się nasze koło. Rezultaty naszych badań znajdą się w planowanej przez nas publikacji naukowej.

Pracujemy nad projektem aktywnie a już wkrótce pojawi się aktualizacja naszych działań.


 

<< Wróć do listy projektów