Kontakt

Koło Pomiarów Biofizycznych “BioS”
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
bios@fizyka.pw.edu.pl

b