Działalność

Interesuje nas między innymi:

  • – elektrofizjologia, a szczególnie elektrokardiografia
  • – przetwarzanie i analiza sygnałów fizjologicznych
  • – telemedycyna
  • – algorytmy medyczne
  • – machine learning
  • – sygnały biomedyczne
  • – pomiary parametrów fizjologicznych

 

Projekty

Wydarzenia